Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Dirk De Keuster
/ Categories: Bestuursrecht

Verschillende tariefzones voor parkeerretributies toegelaten door het Hof van Beroep te Gent.

Het Hof ziet om te beginnen in de vaststelling van de verscheidene tariefzones geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Volgens het Hof is artikel 172 van de grondwet, dat het legaliteitsbeginsel poneert, uitsluitend van toepassing op belastingen en kan een retributie niet onder het toepassingsgebied vallen. Niettemin hebben de artikelen 10 en 11 van de grondwet wel een algemene draagwijdte en moet het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bijgevolg wel in acht worden genomen bij het invoeren van retributies.

Verder stelt het Hof dat het tot de gemeentelijke bevoegdheid en autonomie behoort de mobiliteit en het parkeerbeleid in de gemeente te regelen. Het bepalen van parkeerzones valt hier dus ook onder. De rechter beschikt slechts over een marginale beoordelingsbevoegdheid. In casu concludeerde het Hof dat de vaststelling van de tariefzones voldoende gemotiveerd werd en dat de verschillende tarieven niet als kennelijk onredelijk kunnen worden beschouwd.  Het Hof besluit dat er geen gewag kan worden gemaakt van een schending van de artikelen 10 en 11 van de grondwet.

Voor meer informatie zie: zie Fiskoloog nr. 1620 van 21 augbustus 201.

Vorig artikel Het gemeentewegendecreet: een ware aardverschuiving in het wegenlandschap
Volgend artikel FAVV moet bij elke controle de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren
Print
299

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.