Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Alternatieven voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Dirk De Keuster
/ Categories: Ruimtelijke ordening

Alternatieven voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

In Mechelen oordeelde de Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg dat hij wel degelijk rechtsmacht heeft om te oordelen over de wettigheid van een vergunning aangezien er ook een schending van subjectieve rechten was ingeroepen. Het feit dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen reeds de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid had verworpen, doet hieraan gaan afbreuk. De De kortgedingrechter onderzocht de vergunning inhoudelijk op haar wettelijkheid maar wees echter de vordering wel af op dezelfde inhoudelijke gronden als de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Vz. Rb Mechelen 19 oktober 2018, nr. 18/8/c)


In Kortrijk legde de milieustakingsrechter op 8 juli 2019 een verbod op aan een landbouwer om een pluimveestal te bouwen. Aan dit verbod werd eveneens een dwangsom gekoppeld van 10 000 euro per dag. De landbouwer in kwestie had al een omgevingsvergunning gekregen. De rechter oordeelde dat de omgevingsvergunning onwettig was en dus buiten beschouwing moest worden gelaten (Vz.Rb. Kortrijk 8 juli 2019, nr. 2019/4311, ng).
 

Vorig artikel Charlotte Ehlinger versterkt het team
Volgend artikel Grondwettelijk Hof herstelt de wet op het taalgebruik in gerechtszaken
Print
516

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.