Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Beginsel van behoorlijk burgerschap erkend door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Dirk De Keuster
/ Categories: Ruimtelijke ordening

Beginsel van behoorlijk burgerschap erkend door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte voor het eerst gewag van het begrip “behoorlijk burgerschap” in zijn rechtspraak. Daarmee treedt de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de voetsporen van de Raad van State die al in 2004 erkenning gaf aan het begrip.

Onder “behoorlijk burgerschap” verstaan we bepaalde ongeschreven burgerplichten in administratieve procedures, die vertrekken van het uitgangspunt van de actieve, waakzame en zorgvuldige burger. Deze plichten werden ontwikkeld door de doctrine en kennen bijgevolg geen wettelijke basis.

Beginselen van behoorlijk burgerschap vormen de keerzijde van de medaille van de beginselen van behoorlijk bestuur, die gelden voor elke administratieve overheid en veelvuldig voorkomen in de rechtspraak van de administratieve rechtscolleges.

Het niet tijdig inwinnen van de nodige inlichtingen, getuigt volgens de Raad niet van gepaste diligentie in hoofde van de verzoekende partij. De Raad gaat echter niet verder in zijn motivatie.

We kunnen dus besluiten dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 18 juni 2019 voor het eerst gebruik heeft gemaakt van de notie “behoorlijk burgerschap” doch heeft nagelaten in zijn beoordeling nader in te gaan op de specifieke betekenis en draagwijdte van dit begrip. Het is dus nog te vroeg om echt te spreken van een nieuwe tendens. Wordt (hopelijk) vervolgd…

Vorig artikel Het Prorogation-arrest van de Supreme Court van 24 september 2019 is ook voor onze rechtspraktijk relevant.
Volgend artikel Wat is belangrijk in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voor de rechtspraktijk ?
Print
586

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.