Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Vlaamse regering keurt cultuurkredieten én kunstkoopregeling goed

SuperUser Account
/ Categories: Nieuws

Het perbericht van de bevoegde Vlaamse minister, de heer Sven Gatz, stelde het volgende:

De beheersovereenkomst met Hefboom cvba zet nu ook het vierde speerpunt, dat voorheen de cultuurbank werd genoemd, op de sporen: een netwerk van financiële partners die kredieten verstrekken op maat van de cultuursector. Hefboom zal twee soorten producten kunnen aanbieden: een kunstkoopregeling en kredieten tot maximum 100.000 euro. Voor kredieten boven de 100.000 euro zullen geïnteresseerden een beroep kunnen doen op de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Met de kunstkoopregeling zal Hefboom zich richten tot consumenten die graag een kunstwerk willen aankopen maar daar niet meteen het budget voor hebben. In de overeenkomst met Hefboom wordt een opdracht voor de uitwerking van het leningsaspect van de kunstkoopregeling opgenomen. Die regeling geeft iedereen de mogelijkheid om bij erkende kunsthandelaars met een rentevrije lening een kunstwerk aan te kopen van een levend kunstenaar. Kunst in Huis vzw, met wie de overheid al eerder een beheersovereenkomst afsloot, verzorgt het kwaliteitskader van de kunstkoopregeling. Dit houdt bijvoorbeeld de uitwerking in van een selectieprocedure voor de aanbieders, een aanvraagsysteem en een marketingplan. Kunst in Huis zal ook samen met Hefboom de kopers en verkopers ondersteunen.

De kredietverstrekking die Hefboom zal aanbieden richt zich dan weer   tot culturele professionelen.. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten kredieten. De eerste soort zijn de kredieten tot 15.000 euro, met als doelgroep culturele professionals die zowel natuurlijke personen kunnen zijn als rechtspersonen. Deze financieringen zijn rentevrij voor natuurlijke personen en rentearm voor rechtspersonen (2%). De tweede categorie zijn de kredieten van 15.001 euro tot 50.000 euro, die zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen rentearm (2%) zijn. Tenslotte worden leningen van 50.001 tot 100.000 euro mogelijk, die gericht zijn op rechtspersonen en een lage rentevoet van 3% hebben.

Hefboom zal voor de kredietverstrekking samenwerken met het Cultuurloket, dat de opdracht heeft om de cultuursector informatie te verstrekken over het bestaan, de mogelijkheden en de werking van de cultuurkredieten. Het Cultuurloket zal hiervoor ook vormingen aanbieden en coachen om dossiers investeringsrijp te helpen maken.

 

Vorig artikel Raad van State vernietigt erkenning voor tijdelijke slachtvloeren in Genk en Beringen
Volgend artikel Raad van State niet bevoegd ten aanzien van een notaris

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.