Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Actuele toestand geldt bij intrekking van erkenning

SuperUser Account
/ Categories: Voedselveiligheid

Bij arrest nr. 241.751  van 11 juni 2018 schorst de Raad van State het besluit van 31 mei 2018 van minister Ducarme,  bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen,Middenstand, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie, waarbij de erkenning van de NV Slachthuis Geel wordt ingetrokken.

De Raad van State is van oordeel dat de ministeriële beslissing, die afwijkt van een voor het slachthuis gunstig advies van de beroepscommissie van het FAVV, niet afdoende is gemotiveerd. De minister houdt vooral rekening met negatieve elementen uit het verleden  en niet met recentere inspanningen die werden verricht om de situatie van het slachthuis te verbeteren.

De Raad van State oordeelde als volgt:

"De bestreden beslissing lijkt op het eerste gezicht vooral rekening te houden met elementen uit het verleden zonder evenwel uiteen te zetten waarom de bovenstaande recente inspanningen en de huidige situatie waarbij er geen reden meer is om aan te nemen dat de voedselveiligheid in gevaar is, zoals besproken in het advies van de beroepscommissie, niet dienen meegenomen te worden in de beoordeling en waarom het advies van de beroepscommissie niet kan worden gevolgd.

De bestreden beslissing vermeldt enkel dat de aangebrachte elementen niet van aard zijn om de ernstige non-conformiteiten weg te werken. Volgens de verwerende partij kreeg de verzoekende partij reeds voldoende tijd en is het niet aangewezen om een bijkomende termijn te geven om in deze omstandigheden de activiteiten verder te zetten. De bestreden beslissing verwijst echter enkel naar omstandigheden waarvoor volgens het advies van de beroepscommissie het engagement en de maatregelen genomen zijn om een duurzame oplossing te bieden aan de vastgestelde non-conformiteiten. Uit de bestreden beslissing blijkt echter niet waarom dit engagement en deze maatregelen niet volstaan en de intrekking van de erkenning alsnog op dit moment, terwijl er geen gevaar meer is voor de voedselveiligheid, noodzakelijk is.

De conclusie is dat in de bestreden beslissing op het eerste gezicht niet op afdoende wijze wordt gemotiveerd op grond van welke redenen het advies van beroepscommissie niet kan worden gevolgd en waarom de opgesomde maatregelen en het ontbreken van gevaar voor de voedselveiligheid niet volstaan om de intrekking van de erkenning te schorsen."

Vorig artikel Kwantitatieve benadering voor uitzondering op de Plan-Merplicht voor "klein gebied van lokaal belang"
Volgend artikel Raad van State vernietigt erkenning voor tijdelijke slachtvloeren in Genk en Beringen

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.