Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Kwantitatieve benadering voor uitzondering op de Plan-Merplicht voor "klein gebied van lokaal belang"

SuperUser Account
/ Categories: Ruimtelijke ordening

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt het volgde met verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie dd. 21 decemer 2016 met nummer C-444/15.:

"Overeenkomstig dit arrest kan bijgevolg beroep gedaan worden op een uitzonderingsregel van artikel 4 3 2, §3 DABM indien twee cumulatieve, kwantiatief te beoordelen, voorwaarden vervuld zijn

  - het plan wordt opgesteld/vastgesteld door een lokale instantie;

  - binnen het onder de lokale instantie ressorterende grondgebied is de omvang van dat gebied, vergeleken met die van dat grondgebied, gering

De Raad stelt in casu vast dat het plan door een lokaal niveau (gemeente) is opgesteld en dat prima facie kan aangenomen worden dat het gaat om een klein gebied. Zelfs indien de conclusie van de advocaat-generaal, waarin een richtcijfer van 5% van het grondgebied wordt voorgesteld, in het arrest als zodanig niet weerhouden werd, dient te worden vastgesteld dat het plan nauwelijks 1% van het gemeentelijk grondgebied bestrijkt.

Ook de Raad van State heeft in zijn arrest met nummer 239.357 van 11 oktober 2017 geoordeeld dat het aanzien van een oppervlakte van ongeveer 1,2% van het totale grondgebied van de gemeente als een klein gebied, de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaat.

 

Vorig artikel Fusis van gemeenten in het Staatsblad
Volgend artikel Actuele toestand geldt bij intrekking van erkenning

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.