Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

GRUP VSGB vernietigd voor Uplace

SuperUser Account
/ Categories: Ruimtelijke ordening

De Raad had eerder al dit GRUP vernietigd in het arrest nr. 227.723 van 17 juni 2014. In dit arrest werd er op gewezen dat het milieueffectrapport de aanleg van een tramlijn langs de Woluwelaan (R22) vooropstelt om de verkeerstoename, die onder meer het Uplace-project zal veroorzaken, in te perken, terwijl daarin niet was voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

In 2016 gaat de Vlaamse Regering over tot een nieuwe vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de cluster C.3, waardoor het Uplace-project opnieuw mogelijk wordt gemaakt. Hierin werd vooropgesteld dat er een reductie van de toegelaten handelsoppervlakte is doorgevoerd. De tram was dan ook niet – minstens in eerste instantie – noodzakelijk. De Raad straft de Vlaamse Regering opnieuw af en stelt vast dat deze vooropgestelde reductie niet aanwezig is.

Vorig artikel Overeenkomst PPS Beringen goedgekeurd
Volgend artikel Eeklo sluit concessieovereenkomst voor warmtenet

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.